Pinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.uk

JKLB iniciatyva atidaryta lituanistinė nuotolinė mokykla „Tiltas“: ką verta žinoti apie ją Interviu

Šių metų balandžio 15 d. Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės (JKLB) iniciatyva buvo atidaryta lituanistinė mokykla nuotoliniu būdu „Tiltas“, skirta užsienyje gyvenančių lietuvių vaikams, kuriems dėl atstumo, laiko ar kitų priežasčių yra sunkiau pasiekti lituanistinę mokyklą.

Pexels nuotr. / JKLB iniciatyva atidaryta lituanistinė nuotolinė mokykla „Tiltas“: ką verta žinoti apie ją
Pexels nuotr. / JKLB iniciatyva atidaryta lituanistinė nuotolinė mokykla „Tiltas“: ką verta žinoti apie ją

Pavasarį tik atsidariusi ir pradėjusi veiklą, ši mokykla taikė bandomuosius mokymo būdus, dirbo pagal trumpalaikes programas.

Nuo rugsėjo mėnesio prasidėsiančių mokslo metų mokykla dirbs jau pagal ilgalaikes programas su didesnėmis mokinių grupėmis ir rimtu mokytojų kolektyvu.

JKLB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Lydeikienė sutiko ANGLIJA.today skaitytojams papasakoti plačiau apie lituanistinę nuotolinę mokyklą „Tiltas“.

Apie viską nuo pradžių – papasakokite, iš kur kilo mintis įkurti šią mokyklą?

Lituanistinė mokykla „Tiltas“ – tai JK lietuvių bendruomenės mokykla, įkurta JKLB Švietimo tarybos iniciatyva.

Mintis įkurti mokyklą buvo kilusi jau seniai, tačiau nuotolinis mokymo būdas pasirinktas vėliau, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, ieškant išeičių ir naujų šiuolaikiškų būdų, kaip pritraukti dar nesimokančius.

Globalios Lietuvos anketos apklausos duomenimis, net 60 proc. JK gyvenančių šeimų atsakė, kad lituanistinę mokyklą pasiekti yra sunku dėl atstumų iki jos, todėl nuotolinis būdas tam tiko labiausiai.

Kokia priėmimo tvarka – kur reikia kreiptis, registruotis?

Registracija vyksta el.paštu d.lydeka@gmail.com Reikia užpildyti anketą, kurią atsiunčiame pareiškus norą mokytis mūsų mokykloje, ir sumokėti simbolinį mokestį JKLB organizacijai į jos sąskaitą.

Gavę anketą ją išanalizuojame ir priskiriame tam tikrai grupei pagal amžių ir turimas žinias. Tada išsiunčiame „Skype“ prisijungimo vardą ir susitariame dėl datos ir laiko, visa tai suderinus su vaiku, tėvais ir mokytoju.

StockSnap.io nuotr. / JKLB iniciatyva atidaryta lituanistinė nuotolinė mokykla „Tiltas“: ką verta žinoti apie ją

Kuo ši nuotolinė mokykla galėtų būti patraukli emigracijoje gyvenantiems lietuviams?

Tai papildomo ugdymo (neformaliojo švietimo) mokykla, kurioje pamoko vyksta virtualioje aplinkoje, bendraujant „Skype“ ryšiu.

Lietuvių bendruomenei rūpi kiekvienas lietuvis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje, ypač jei jis yra vaikas. JKLB valdyba siekia, kad kuo daugiau mokyklinio amžiaus vaikų turėtų galimybę mokytis gimtosios kalbos. Bendruomenės Švietimo taryba džiaugiasi ženkliu JK įsikūrusių lietuviškų mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų skaičiumi, pasiaukojančiu pedagoginiu darbu. Pasiekiame gerų rezultatų, tačiau tokias mokyklas gali lankyti mokiniai, gyvenantys aplinkiniuose rajonuose, o jos dažniausiai ir įsikuria ten, kur telkiasi lietuviškos bendruomenės.

Ši mokykla skirta mokiniams, kuriems dėl atstumo ar kitų priežasčių sunku pasiekti lituanistinę mokyklą. Kita problema, su kuria susiduria norintys lankyti lietuviškas mokyklas – pamokų laikas, kuris dažnai nebūna patogus lankantiems kitus papildomus užsiėmimus savaitgaliais. Mokyklos „Tiltas“ paskirtis – suteikti galimybę mokytis gimtosios kalbos mokiniui patogiu metu.

Lanksčią mokymo veiklą derinam prie mokinių poreikių ir sugebėjimų, amžiaus, šeimos galimybių, atsižvelgiant į vaiko kalbinę ir mokymosi patirtį, kalbinę situaciją šeimoje.

Kokiu principu veiks mokykla?

Pamokose naudojama įvairi informacinė medžiaga – vadovėliai, pratybos, garso ir vaizdo įrašai.

Mokiniams iš anksto nusiunčiama mokomoji medžiaga,  o po pamokos – namų darbų užduotys. Kadangi dirbame ne klasėje ir mokytojas negali būti šalia, tenka įdėti daugiau pastangų, kad mokymo procesas vyktų sklandžiai. Reikalingas glaudus bendradarbiavimas su tėveliais, jų pagalba.

Pamokose tėvai nedalyvauja, tačiau pageidautina, kad jie būtų netoliese iškilus techniniams nesklandumams, atspausdintų ir paruoštų mokomąją medžiagą, padėtų atsiųsti atliktus namų darbus ir t.t.

Dirbama su vienu mokiniu individualiai arba mažomis grupėmis (ne daugiau 4 vaikai). Kad mokiniams būtų lengviau sutelkti dėmesį ir įsisavinti žinias, stengiamasi pateikti trumpas ir įvairias užduotis. Kad užsiėmimai būtų patrauklesni, pamokų metu klausomasi pasakų ir dainų, žaidžiama, piešiama.  Mokiniai įtraukiami į aktyvią veiklą, skatinami kalbėti, pasirinkti jiems įdomią veiklą. Vis daugiau kuriama skaitmeninių mokymo priemonių, kurias stengiamės įdiegti ir naudoti mokymo procese. Auganti karta – tai internetinė karta, informaciją priimanti ir apdorojanti greičiau ir puikiai sugebanti naudotis naujomis technologijomis.

Kam bus skirtas dėmesys šioje mokykloje?

Visų pirma, lietuvių kalbai. Taip pat etninei kultūrai, tradicijoms, papročiams, mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikiams, suteikiant žinių apie gimtąją šalį, jos istoriją, gamtą.

Pexels nuotr. / JKLB iniciatyva atidaryta lituanistinė nuotolinė mokykla „Tiltas“: ką verta žinoti apie ją

Ar jau daug yra norinčių lankyti šią mokyklą?

Susidomėjimas buvo didžiulis, mokykla sulaukė laiškų ne tik iš JK, bet ir iš kitose šalyse gyvenančių lietuvių šeimų. Šiuo metu tebevyksta registracija.

Mokykla kviečia registruotis ir besimokančius ar planuojančius pradėti studijas Vilniaus Ozo gimnazijoje. Daugiau informacijos tel. +447939547134.

Kaip manote, kodėl emigrantų vaikus reikia mokyti lietuvių kalbos?

Visų pirma, jau pats kalbos mokymasis lemia spartesnę kalbinių gebėjimų, asmenybės raidą, skatina mąstymą, pažinimą.

Svarbu ir mokinių užimtumas, jų laisvo laiko organizavimo ugdymas. Gyvenant skirtingų kultūrų aplinkoje, vaikui padeda pažinti ir vertinti savo kultūrą, ugdant pasididžiavimą ja, suvokiant sąsajas ir skirtumus tarp kalbų bei kultūrų.

O kalbant apie vaikų ateitį – suteikiama, ar tiksliau, neatimama galimybė rinktis. Galbūt mokėdamas gimtąją kalbą jis pasirinks gyventi ar mokytis Lietuvoje. Juk išvykimas iš Lietuvos buvo ne jų, o tėvų sprendimas.

Specialistės komentaras: kodėl tėvai turėtų vaikus mokyti jų gimtosios kalbos?

Kalbos patologė Ana Paula G. Mumy puslapyje multilingualliving.com pateikia priežastis, kodėl tėvai privalėtų savo vaikus mokyti jų gimtosios kalbos.

Pati pirmoji ir paprasčiausia priežastis – tėvų gimtosios kalbos žinios bei įgūdžiai, tikėtina, yra labiausia išlavinti, tad bendraudami su vaiku gimtąją kalba jie yra užtikrinti, kad geriausiai išreikš save, savo mintis, paramą ir pagalbą atžalai.

Net jei tėvai moka tą kalbą, kuria yra kalbama jų aplinkoje, jų žodynas, gramatikos įgūdžiai ir bendravimo laisvumas greičiausiai bus stipresni jų gimtojoje kalboje.

Kitas dažnai pasitaikantis atvejis yra, kai gimtąja kalba kalbama nuo gimimo iki mokyklinio amžiaus, o tada – staigus pasikeitimas ir perėjimas prie aplinkos kalbos, kai tik vaikas pradeda lankyti darželį ar mokyklą.

Šiuo atveju problema yra ta, kad kiekvienos kalbos pamatas (kuris yra suformuojamas per gimtąją kalbą) yra atimamas iš vaiko siekiant skatinti naujos kalbos mokymąsi. Tyrimas rodo, kad vaikai, kurių pirmosios kalbos įgūdžiai yra stiprūs, yra labiau pasiruošę ir galintys mokytis antrąją kalbą. Kitaip tariant, sunku pastatyti antrosios kalbos pamatus, jei pirmosios jie nėra nusistovėję, nes buvo mokomasi antrosios kalbos.

Gimtosios kalbos mokymosi, įgūdžių gerinimo sustabdymas tik pažeis vaiko kalbinį augimą ir sukels ilgalaikį neigiamą poveikį, teigia specialistė Ana Paula G. Mumy.

ANGLIJA.todayŠvietimas

Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!