Skelbimai

Karalienės kalba (II dalis): būsto nuomos mokesčiai, kova su šeiminiu smurtu, skolos ir kiti klausimai

Šių metų birželio 21 d. Jungtinės Karalystės (JK) monarchė Elizabeth II šalies Parlamente pristatė metinę vyriausybės programą, kuri dar žinoma kaip Karalienės kalba. Skaitytojams pristatome antrąją šios kalbos dalį (pirmąją dalį galite perskaityti čia: http://www.anglija.today/politika/karalienes-kalba-i-dalis-brexit-imigracija-ir-ekonomikos-pletra).

STOP kadras / Karalienės kalba
STOP kadras / Karalienės kalba

Sąžiningesnės valstybės kūrimas

Kelionių apsaugos įstatymo projektas (angl. Travel Protection Bill) sustiprins keliautojų apsaugą, kai bus atnaujinta JK finansinės atostogų apsaugos programa (angl. UK’s financial protection scheme for holidays). Šiuo įstatymo projektu ketinama atnaujinti Kelionių oru organizatorių licencijos (angl. Air Travel Organisers’ Licence; ATOL) programą, jog ji atitiktų teisinius pokyčius dėl internete rezervuojamų kelionių paketų.

Nuomininkų mokesčių įstatymo projekte (angl. Draft Tenants’ Fees Bill) numatoma privačiai nuomojamus būstus paversti prieinamesniais nuomininkams Šiuo tikslu šalies vyriausybė ketina uždrausti nuomojamų būstų savininkams ir būsto nuomos agentūroms reikalauti iš nuomininkų bet kokių kitų, tiesiogiai su nuoma nesusijusių mokesčių, išskyrus pačią nuomą, fiksuoto dydžio grąžinamą užstatą (angl. security deposit), negrąžinamą būsto rezervavimo depozitą (angl. holding deposit) ir nuomininko bankroto mokesčius (angl. tenant default fees).Taip pat ketinama grąžinamo depozito maksimalų dydį susieti su mėnesio nuomos mokesčio dydžiu, o vadinamąjį rezervavimo depozitą, kuris mokamas iš anksto už norimo būsto rezervavimą, susieti su vienos savaitės nuomos mokesčio dydžiu. Kitaip tariant, nuomojamo būsto savininkas negalės iš nuomininko reikalauti didesnių nei nurodyto dydžio depozitų.

Šeiminio smurto ir prievartos įstatymo projekte (angl. Draft Domestic Violence and Abuse Bill) ketinama įteisinti pataisas, kurios padėtų spręsti šeiminio smurto ir žiaurumo problemas. Šiuo tikslu šalies vyriausybė siūlo įsteigti Šeiminio smurto ir prievartos komisaro instituciją (angl. Domestic Violence and Abuse Commissioner), apibrėžti šeiminio smurto sąvoką bei sukurti naują šeiminio smurto civilinės prevencijos ir apsaugos tvarką. Taip pat siūloma užtikrinti, jog, jei šeiminio smurto auka tapo vaikas, tuomet teismas galėtų skirti bausmę, kuri būtų adekvati vaiko patirtam smurtui.

Civilinės atsakomybės įstatymo projekte (angl. Civil Liability Bill) ketinama išplėsti kovą su sukčiavimu dėl draudimo išmokų už per eismo įvykius patirtus kaklo sužalojimus (angl. whiplash injuries). Kova su šiuo sukčiavimo būdu leistų sumažinti automobilių draudimo įmokas 35 svarais per metus. Taip pat šiame įstatymo projekte siūloma uždrausti draudimo išmokas, jei šių išmokų reikalavimai nebus pagrįsti medicininiais įrodymais. Be to, siūloma nustatyti fiksuoto dydžio draudimo išmokas už už per eismo įvykius patirtus kaklo sužalojimus, o šis fiksuotas išmokų dydis galiotų iki dviejų metų.

Teismų įstatymo projektu (angl. Courts Bill) ketinama reformuoti Anglijos ir Velso teismų sistemą siekiant užtikrinti efektyvesnę ir prieinamesnę teismų veiklą. Šiuo tikslu kryžminė apklausa nebebus taikoma šeiminio smurto aukoms, o nusikaltimų aukos nebeturės susitikti teismuose su užpuolikais. Taip pat siūloma įvesti skaitmenines teismų paslaugas, kurios leistų verslui greičiau siekti bylų nagrinėjimo ir lengvesnio skolų atgavimo. Daugiau vadovaujančių pareigų teismų sistemoje siūloma susieti su fiksuotos kadencijos laikotarpiu, kuris palengvintų teisėjų skyrimą į pareigas.

Finansų konsultavimo ir kompensacijų įstatymo projekte (angl. Financial Guidance and Claims Bill) numatoma apjungti tris finansų konsultavimo tarnybas į vieną, užtikrinant, jog Jungtinės Karalystės gyventojai gaus tinkamą pagalbą finansų valdymo klausimais. Šiuo tikslu įstatymo projekte numatoma sukurti naują, šalies Parlamentui atskaitingą instituciją, kuri būtų atsakinga už patarimus skolų, finansų ir pensijų klausimais. Kompensacijų klausimus ketina perleisti Finansinio elgesio tarnybai (angl. Financial Conduct Authority; FCA), o skundų nagrinėjimą perleisti Finansų ombudsmeno tarnybai.

Vartojamųjų paskolų įstatymo projekte (angl. Goods Mortgage Bill) ketinama sustiprinti asmenų, kurie už paskolas įkeitė jiems priklausančius daiktus, pavyzdžiui automobilį, teisinę apsaugą. Taip pat bus siekiama sustiprinti skolininkų informavimą apie jų pasiimtų paskolų sąlygas bei įtvirtinti saugiklius, kurie apsaugotų skolininkus, jei jie patirtų finansinius sunkumus.

Saugesnės ir vieningesnės valstybės kūrimas

Ginkluotųjų pajėgų įstatymo projekte (angl. Armed Forces Bill) ketinama įteisinti dalinės tarnybos (angl. part-time service) ir ribotos geografinės apimties įdarbinimo galimybes karališkosiose ginkluotosiose pajėgose. Taip pat ketinama palengvinti iš specialios paskirties atostogų, įskaitant tėvystės ar įvaikinimo atostogų, grįžtančių karių ir kariškių reintegraciją į karinę tarnybą.

Duomenų apsaugos įstatymo projekte (angl. Data Protection Bill) ketinama įtvirtinti naują asmens duomenų apsaugos ir apdorojimo tvarką, taikomą ne teisėsaugos institucijoms, sustiprinti asmenų teises kontroliuoti viešai prieinamus asmeninius duomenis, įskaitant galimybę „būti užmirštiems“, kai šie asmenys nebenori, jog jų duomenys būtų toliau viešinami, jei šių duomenų panaikinimas neprieštarauja įstatymams. Taip pat šiuo įstatymo projektu ketinama atnaujinti duomenų apdorojimo tvarką, kuria naudojasi teisėsaugos institucijos.

Pacientų saugumo įstatymo projektu (angl. Draft Patient Safety Bill) bus siekiama sustiprinti Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) pacientų saugumą ir sustiprinti visuomenės pasitikėjimą NHS teikiamomis paslaugomis Anglijoje. Šiuo įstatymo projektu bus sukurta Sveikatos tarnybos saugumo tyrimų institucija (angl. Health Service Safety Investigation Body; HSSIB), kuriai bus suteiktos galios atlikti nepriklausomus ir objektyvius NHS pacientų saugumo tyrimus. Taip pat bus draudžiama viešinti HSSIB vykdomų tyrimų informaciją, išskyrus atvejus, kai vykdomi tyrimai yra susiję su grėsme pacientų saugumui arba įvykdytų nusikaltimų įrodymais, tuomet HSSIB galės informuoti atitinkamas tarnybas arba policiją.

Kitos priemonės

Taip pat JK vyriausybės programoje numatyta įgyvendinti tris Finansų įstatymų projektus, susijusius su biudžeto formavimo politika, kova su mokesčių vengimu, kai kurių ES teisės aktų ratifikavimu ir kitais sprendimais.

JK vyriausybės pažadai, nepatekę į įstatymų projektus

Taip pat Karalienės kalboje buvo keli šalies vyriausybės pažadai, kurie nepateko į įstatymų projektus, tačiau, kurių teisiniam įgyvendinimui vyriausybė pažadėjo skirti didžiausią dėmesį.

Kovos su terorizmu peržiūra. Ši peržiūra apima ne tik galiojančių kovos su terorizmu įstatymų peržiūrą, papildymą bei atnaujinimą, tačiau ir griežtesnių bausmių asmenims, kurie nuteisti už terorizmą, įvedimą. Taip pat šalies vyriausybė ketina bendradarbiauti su interneto kompanijomis siekiant apriboti ekstremistinio turinio plėtrą internete. Be jau minėtų priemonių, šalies vyriausybė ketina įsteigti Kovos su ekstremizmu komisiją (angl. Commission for Countering Extremism), kuri padėtų atskleisti ekstremizmo apraiškas ir skatintų britiškų vertybių plėtrą viešojoje erdvėje.

Viešasis tyrimas dėl „Grenfell Tower“ daugiabučio gaisro. Šalies vyriausybė inicijavo nuodugnų „Grenfell Tower“ gaisro, nusinešusio mažiausiai 79 žmonių gyvybes, priežasčių tyrimą.

Nepriklausomas visuomeninis advokatas. Šalies vyriausybė ketina įsteigti nepriklausomo visuomeninio advokato, kuris atstovautų nelaimes patyrusių šeimų, tokių kaip „Grenfell Tower“ aukų, interesams.

Psichinės sveikatos apsaugos reforma. Šalies vyriausybė ketina peržiūrėti psichinės sveikatos apsaugos įstatymus ir išsiaiškinti, kodėl šalyje daugėja psichikos ligonių ir, ar pacientų šeimos yra tinkamai informuojamos apie artimųjų gydymą.KomentaraiSusiję straipsniai


Politika

Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!