Pinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.uk

ES baigia rengtis galimam JK išstojimui be susitarimo: naudinga informacija piliečiams ir įmonėms

Europos Vadovų Taryba kovo 21 d. susitarė Jungtinės Karalystės išstojimo datą atidėti iki 2019 m. gegužės 22 d., jeigu Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. patvirtins susitarimą dėl išstojimo. Jei iki tos dienos Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai susitarimui dėl išstojimo nepritartų, Europos Vadovų Tarybos susitarimu išstojimo data būtų atidėta iki 2019 m. balandžio 12 d. Jei susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas iki kovo 29 d. gali atsitikti, kad balandžio 12 d. JK išstos iš ES be susitarimo.

https://www.maxpixel.net nuotr. / „Brexit“
https://www.maxpixel.net nuotr. / „Brexit“

Išstojusi be susitarimo, Jungtinė Karalystė taptų trečiąja šalimi be pereinamojo laikotarpio taisyklių. Nuo to momento Jungtinei Karalystei nebegaliotų jokie ES teisės aktai. Nebūtų jokio susitarime dėl išstojimo numatyto pereinamojo laikotarpio. Tai sukeltų didelių nepatogumų piliečiams ir įmonėms. Jungtinės Karalystės santykius su ES reglamentuotų bendroji tarptautinė viešoji teisė, įskaitant Pasaulio prekybos organizacijos taisykles. ES turėtų savo pasienyje su Jungtine Karalyste iš karto taikyti savo taisykles ir tarifus, pvz., muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos standartų laikymosi patikras ir kontrolę ir atitikties ES normoms patikrinimus. Nors valstybių narių muitinės labai rengėsi, dėl šių patikrų sienos kirtimas galėtų gerokai užtrukti. JK subjektai taip pat netektų teisės gauti ES dotacijas ir dalyvauti ES viešųjų pirkimų procedūrose esamomis sąlygomis. Be to, Jungtinės Karalystės piliečiai nebebūtų ES piliečiais. Keliaudami per sieną į ES, jie būtų papildomai tikrinami. Siekdamos užtikrinti, kad šios patikros vyktų kuo sklandžiau, valstybės narės daug nuveikė ir uostuose bei oro uostuose, tačiau judėjimas vis tiek gali sulėtėti.

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Europos Komisija rengiasi atvejui, jei JK išstotų be susitarimo – pateikė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, surengė išsamias technines diskusijas su 27 ES valstybėmis narėmis bendraisiais pasirengimo bei kritinių atvejų klausimais ir konkrečiais sektoriniais, teisiniais ir administraciniais pasirengimo klausimais. Valstybės narės taip pat intensyviai vykdo savo parengiamuosius darbus.

Pateikiame naudingas nuorodas, kur galima rasti išsamią informaciją, kaip pasirengti JK išstojimo be susitarimo atveju:

- Europos Komisijos svetainė, skirta pasirengimui JK išstojimui

- Teisės gyventi kiekvienoje iš 27 ES valstybių narių apžvalga

- Valstybių narių nacionalinės svetainės, skirtos JK išstojimo be susitarimo atvejui

- Pranešimas apie keliavimą

- Kelionių, piliečių teisių, studijų ir vartotojų teisių informacijos suvestinės

- Klausimai ir atsakymai apie „Erasmus“

- Klausimai ir atsakymai apie JK išstojimo be susitarimo atvejį

- Informacija Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams

- Įvairi informacija įmonėms muitinės ir netiesioginio apmokestinimo klausimais (įskaitant paprastą 5 pakopų kontrolinį sąrašą)

- Informacija apie žemės ūkį

- Septyni faktai, kuriuos 27 ES valstybių narių įmonėms reikia žinoti, kad pasirengtų „Brexit'ui“KomentaraiPolitika

Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!