Pinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.uk

EK pradėjo įgyvendinti nenumatytų atvejų planą, skirtą „Brexit“ be sutarties scenarijui

Šių metų gruodžio 19 d. Europos Komisija (EK) paskelbė, jog specifiniuose sektoriuose pradeda įgyvendinti nenumatytų atvejų planą (angl. no-deal Contingency Action Plan), skirtą „Brexit“ be sutarties scenarijui.

pixabay.com nuotr. / „Brexit“
pixabay.com nuotr. / „Brexit“

EK šį planą įgyvendinti pradėjo dėl netikrumo vyraujančio Jungtinėje Karalystėje (JK), kur šių metų gruodžio 11 d. JK Parlamente turėjęs vykti balsavimas dėl „Brexit“ sutarties premjerės Theresa May iniciatyva buvo nukeltas į 2019 m. sausio 21 d., nors JK pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES) numatytas jau 2019 m. kovo 29 d.

EK pradėtas įgyvendinti nenumatytų atvejų planas reiškia, jog EK iki šių metų pabaigos sieks pasiruošti „Brexit“ be sutarties scenarijui.

EK nenumatytų atvejų planas pradėtas įgyvendinti finansinių paslaugų, oro transporto, muitų, klimato politikos ir kitose srityse siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius ES interesus, jei įvyks „Brexit“ be sutarties.

Piliečių teisių srityje EK paragino visas ES valstybes užtikrinti jose legaliai gyvenančių JK piliečių teisę toliau pasilikti po „Brexit“ ir būti laikomais teisėtais gyventojais. Taip pat ES narės raginamos vadovautis pragmatišku požiūriu suteikiant laikino gyventojo statusą, o į ES trumpam atvykstantiems JK piliečiams netaikyti vizų reikalavimų, jei tokie reikalavimai nebus taikomi į JK vykstantiems ES piliečiams.

Socialinio saugumo koordinavimo srityje EK ragina ES valstybes užtikrinti ES ir JK piliečių, kurie iki 2019 m. kovo 30 d. gali naudotis laisvu judėjimu, teisių tęstinumą.

Finansinių paslaugų srityje EK nustatė 12 ir 24 mėnesių pereinamuosius laikotarpius siekiant užtikrinti išvestinių finansinių priemonių stabilumą ir nentutrūkstamą funkcionavimą, depozitoriumo paslaugų teikimą JK veikiantiems ES operatoriams ir kontraktų perkėlimą iš JK į ES.

Transporto srityje EK nustatė laikiną 12 mėnesių laikotarpį siekiant užtikrinti oro transporto paslaugų funkcionavimą tarp JK ir ES bei 9 mėnesių laikotarpį kai kurių aviacijos saugumo licencijų galiojimui. Taip pat 9 mėnesių laikotarpis nustatytas sausumos keliais JK operatorių gabenamoms prekėms į ES, jei tokias pačias teises turės į JK prekes gabenantys ES operatoriai.

Muitų ir prekių eksporto srityje „Brexit“ be sutarties atveju bus taikomi atitinkami ES įstatymai, o prieš patenkant JK prekėms į ES teritoriją turės būti pildomos prekių įvežimo deklaracijos bei išankstinės deklaracijos (angl. pre-departure declarations). Visos ES šalys įpareigojamos laikytis ES Muitų kodekso (angl. Union Customs Code) bei netiesioginio apmokestinimo taisyklių JK atžvilgiu.

Klimato politikoje EK nusprendė laikinai sustabdyti JK disponuojamą laisvą emisijų kvotų perskirstymą nuo 2019 m. sausio 1 d. Kitaip tariant, JK laikinai nebegalės „prekiauti“ šiltnamio efektą keliančių dujų emisijomis tarptautiniame lygmenyje. Kita vertus, į ES rinką siekiančioms patekti JK kompanijoms bus priskirtos atitinkamos metinės kvotos (iki 2020 gruodžio 31 d.).KomentaraiPolitika


Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!